Kontakty

Spoločnosť

Centrála spoločnosti CAD-ECO a.s. sídli v Bratislave. Špecializuje sa predovšetkým na inžiniersku a konzultačnú činnosť v stavebníctve, vypracovávanie a riadenie projektov, ako aj na výkon stavebného a autorského dozoru.

CAD-ECO a.s.
Svätoplukova 28
821 08 Bratislava

48°09’06,5“(N); 17°07’46,2“(E)

Stredisko spoločnosti CAD-ECO a.s. nájdete v Žiline. Špecializuje sa na geológiu aplikovanú vo sfére stavebníctva a životného prostredia, s dôrazom na inžiniersku geológiu, hydrogeológiu, geotechniku a aplikovanú geofyziku, ako aj na terénne skúšobníctvo (skúšky dynamickej penetrácie, zaťažovacie skúšky, dilatometrické a presiometrické skúšky, karotáž vo vrtoch)

CAD-ECO a.s.
Bytčická 2 / 2830
011 06 Žilina

48°12’33,1“(N); 18°43’47,8“(E)

Napíšte nám

overovací kód