Služby

Projektová a inžinierska činnosť

Projektová činnosť

Projektovanie v oblasti dopravných stavieb, inžinierskych stavieb a statiky stavieb – spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre jednotlivé stupne projektovania, vrátane porealizačnej dokumentácie. Konzultačná činnosť v oblasti projektovania.

Inžinierska činnosť

  • Komplexná inžinierska činnosť, zabezpečenie potrebných povolení pre realizáciu stavby až po kolaudáciu stavby.
  • Konzultačná činnosť v oblasti inžinieringu.