Služby

Riadenie projektov a stavebný dozor

Riadenie projektov

Kompletné zabezpečenie riadenia investičného procesu vrátane zabezpečenia a vyhodnotenia výberových konaní, kontrolnej a koordinačnej činnosti až po odovzdanie stavieb do užívania.

Stavebný dozor

Výkon činnosti stavebného dozoru.